Superwizja

Superwizja jest nieodzowną częścią prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuci poddają swoją pracę superwizji zarówno na początku swojej drogi zawodowej, będąc w szkoleniu, jak po uzyskaniu certyfikatu. Superwizja służy doskonaleniu swoich umiejętności terapeutycznych.

Superwizja superwizji stanowi rodzaj konsultacji dla superwizorów, którzy napotykają trudności w swojej praktyce superwizyjnej. Służy przede wszystkim doskonaleniu swoich umiejętności superwizyjnych, ale może również koncentrować się na zagadnieniach etycznych lub prawnych.

Superwizja indywidualna (50-55 minut)
260 zł

Superwizja grupowa
cena ustalana w zależności od liczby osób i czasu trwania superwizji

Metasuperwizja indywidualna (indywidualna) (50-55 minut)
300 zł

superwizja-Dorota Nowocin

Superwizja

Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Szkolenia

Prowadzę autorskie szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu .

Psychoterapia

Prowadzę terapię poznawczo-behawioralną i terapię schematu. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.

„Nie można rozwiązać problemu posługując się tym samym sposobem myślenia, który go stworzył”

Albert Einstein