Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, na rzecz którego aktywnie działam od wielu lat. Prowadzę praktykę prywatną w Warszawie, jak również współpracuję z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS i Instytutem Terapii Schematu.

O mnie

DOROTA NOWOCIN

Doktor psychologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nr 330), superwizorka psychoterapii (Certyfikat Superwizora – Dydaktyka PTTPB nr 56). Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy klinicznej i terapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wojskowym Instytucie Medycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Szpitalu Nowowiejskim, Szpitalu Wolskim, pracując zarówno w zespołach klinicznych na oddziałach, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową, przeprowadzałam diagnozy psychologiczne, a także warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne dla pacjentów. Pracuję terapeutycznie z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju, zaburzeń odżywiania, a także mającymi za sobą traumatyczne doświadczenia. Pracuje również z osobami zmagającymi się z trudnościami w relacjach i mającymi problemy z samoakceptacją, czy doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów. W pracy terapeutycznej wykorzystuję podejście terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Przez kilka lat współpracowałam z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego przy projekcie badającym wpływ zdarzeń traumatycznych na zdrowie psychiczne człowieka i skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu PTSD. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zaburzeń osobowości, związku temperamentu z zaburzeniami psychicznymi, oraz relacji terapeutycznej i jej znaczenia dla skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Jestem współautorką kilku publikacji naukowych dotyczących temperamentu, zaburzeń osobowości i psychoterapii poznawczo – behawioralnej, a także redaktorem naukowym podręczników z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Od wielu lat prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii i psychoterapeutów w trakcie szkolenia. Współpracowałam z wieloma ośrodkami akademickimi realizując zajęcia z obszaru diagnozy psychologicznej, psychometrii, psychopatologii i psychoterapii poznawczo-behawioralnej, obecnie jestem pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Jako superwizor pracuję w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. W ostatnich latach kieruję również podyplomowymi studiami przygotowującymi do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB realizowanymi również na Uniwersytecie SWPS.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, na rzecz którego aktywnie działam od wielu lat. Prowadzę praktykę prywatną w Warszawie, jak również współpracuję z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS i Instytutem Terapii Schematu.

Superwizja

Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Szkolenia

Prowadzę autorskie szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu .

Psychoterapia

Prowadzę terapię poznawczo-behawioralną i terapię schematu. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.

„Nie można rozwiązać problemu posługując się tym samym sposobem myślenia, który go stworzył”

Albert Einstein